ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ 0 ครูไพฑูรย์ นพกาศ
Fri, 17Jun 2016, 9:31 AM
ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ 0 ครูไพฑูรย์ นพกาศ
Fri, 20May 2016, 5:25 PM
ระบบการรับสมัครชุมนุม online โรงเรียนหนองฉางวิทยา รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ 0 ครูไพฑูรย์ นพกาศ
Fri, 20May 2016, 3:41 PM
29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ วันสงกรานต์ รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ 0 ครูไพฑูรย์ นพกาศ
Sun, 15May 2016, 2:02 PM
ระบบการรับสมัครนักเรียน online โรงเรียนหนองฉางวิทยา รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ 0 ครูไพฑูรย์ นพกาศ
Sun, 15May 2016, 1:52 PM
ทำอย่างไร เมื่อลืมรหัสผ่าน รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ ครูไพฑูรย์ นพกาศ 0 ครูไพฑูรย์ นพกาศ
Sun, 15May 2016, 10:52 AM