ข่าวและประกาศ

29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ วันสงกรานต์

 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ วันสงกรานต์
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Sunday, 15 May 2016, 2:02PM
 

29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้เอาใจใส่ดูแลอบรมสั่งสอนจนทำให้เรามีวันนี้ได้ ศิษย์ขอกราบคารวะด้วยความซาบซึ้งในพระคุณ