ข่าวและประกาศ

ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Wednesday, 7 June 2017, 12:40PM
 

school1.jpg
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในปีการศึกษา 2559 แจ้งนักเรียน ม. 6/1-7,1/9 ,2/9 , 3/9 โรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกคน ในวันที่ 11-23 พ.ค. 2559 นี้ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้แล้วเสร็จและทดลองเรียน และตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2559 เป็นต้นไปจะนำคะแนนที่นักเรียนเรียนจากเว็ปนี้รวมกับคะแนนที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้ระดับผลการเรียนนะครับ