ข่าวและประกาศ

ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Wednesday, 19 July 2017, 11:40PM
 

school1.jpg
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในปีการศึกษา 2560 แจ้งนักเรียน ม. 6/1-7,1/9 ,2/9 , 3/9 โรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกคน ในวันที่ 15-21 พ.ค. 2560 นี้ให้นักเรียนลงทะเบียนในเว็ปนี้ให้แล้วเสร็จและทดลองเรียน และตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2560 เป็นต้นไปจะนำคะแนนที่นักเรียนเรียนจากเว็ปนี้รวมกับคะแนนที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้ระดับผลการเรียนนะครับ