ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Wednesday, 7 June 2017, 12:40PM
 

school1.jpg
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในปีการศึกษา 2559 แจ้งนักเรียน ม. 6/1-7,1/9 ,2/9 , 3/9 โรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกคน ในวันที่ 11-23 พ.ค. 2559 นี้ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้แล้วเสร็จและทดลองเรียน และตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2559 เป็นต้นไปจะนำคะแนนที่นักเรียนเรียนจากเว็ปนี้รวมกับคะแนนที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการส...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(73 คำ)
 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ระบบการรับสมัครชุมนุม online โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Friday, 20 May 2016, 3:41PM
 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ วันสงกรานต์
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Sunday, 15 May 2016, 2:02PM
 

29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้เอาใจใส่ดูแลอบรมสั่งสอนจนทำให้เรามีวันนี้ได้ ศิษย์ขอกราบคารวะด้วยความซาบซึ้งในพระคุณ

 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ระบบการรับสมัครนักเรียน online โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Sunday, 15 May 2016, 1:52PM