ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Wednesday, 19 July 2017, 11:40PM
 

school1.jpg
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนในปีการศึกษา 2560 แจ้งนักเรียน ม. 6/1-7,1/9 ,2/9 , 3/9 โรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกคน ในวันที่ 15-21 พ.ค. 2560 นี้ให้นักเรียนลงทะเบียนในเว็ปนี้ให้แล้วเสร็จและทดลองเรียน และตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2560 เป็นต้นไปจะนำคะแนนที่นักเรียนเรียนจากเว็ปนี้รวมกับคะแนนที่ได้จากกิจกรรมการเร...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(74 คำ)
 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ระบบการรับสมัครนักเรียน online โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Wednesday, 19 July 2017, 11:39PM
 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
ระบบการรับสมัครชุมนุม online โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Wednesday, 19 July 2017, 9:51PM
 
รูปภาพของครูไพฑูรย์ นพกาศ
29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ วันสงกรานต์
โดย ครูไพฑูรย์ นพกาศ - Sunday, 15 May 2016, 2:02PM
 

29 เมษายน 2559 กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้เอาใจใส่ดูแลอบรมสั่งสอนจนทำให้เรามีวันนี้ได้ ศิษย์ขอกราบคารวะด้วยความซาบซึ้งในพระคุณ